Translate

ponedeljek, 20. maj 2019

CREATIVE ART BIENNIAL - LAND ART


2. CREATIVE ART BIENNIAL - LAND ART 2019

ORGANIZER: Cultural Association Ambrus Ambrus 56, 1303 Zagradec, Slovenia
PLACE OF PERFORMANCE: Homestead Baša, Kal 16, 1303 Zagradec, Slovenia
WHEN: Juny 8, 2019, the workshop will be held from 10:00 to 20:00. Arrivals till 9:00.
Applications to: marjeta.basa@gmail.com until 6 Juny 2019
Participation is free. A maximum of 20 people can participate (10 couples), so do not hesitate to apply.
Possibility of accommodation for participants from other countries or distant places.

The organizer will take care for most devices and tolls, but if you have materials at home that you would like to use in your creations, then bring them with you. Since we live in harmony with nature, the materials will be of natural origin. All of the other things needed will be gathered at the location itself. You can also bring your own gear if you have it to help you make your idea a reality.
When we finish, we will clean up the tools and finish our day with a bit of socializing

Some pictures of the area:


GROUND art or land art occurred after 1960 in the US and shortly thereafter in Europe. Landart is a term to work with the land, which was coined by Robert Smithson. Creating with natural materials in nature.
It is the art of earth and an artistic movement, where the work of art is inseparable from the landscape. It is also an art form, which is created in the nature of the use of natural materials, such as earth, stones (gravel, rocks, stones), organic media (logs, branches, leaves).

There has been a tendency of converging the art with nature. The artists create their works outdoors, sometimes in remote natural environments. Because such creations are not stable due to weather conditions, so the artists document their work in the form of projects using photography and video.
Works of art made up of trees, piles of earth, channels, sand the macadam path, which act as a line in the area ....
Landscaping arts can be made, by selecting a place in the nature that can be filled, complemented or developed with selected natural materials: stone, wood, water, grass, leaves. In short: everything that can be found in nature.
After the artistic creation has been made, it also remains in the nature ... But not forever, the nature and it's occurences influence the artistic creations by changing, transforming or even demolishing them...
The basic premise is that natural art does not mean changing the nature. On the contrary, it promotes awareness about caring for the environment, social responsibility and sustainability.
It will be a unique experience for the participants of land-art. They will be creating in the unspoiled nature, the birthplace of Baša, Kal 16, 1303 Zagradec, the materials will be available on the Baša farm, offered by nature and  with materials that are not harmful to nature. They will be creating objects, installations even sculptures. This will let them creatively interfere with the nature without harming it.
Landart Rules: Teams will consist of a pair that will draw a random number which indicates their workplace. The teams will be composed by participants themselves, otherwise it will be determined by the organizer. Most natural materials (branches, sawn wood strips, bark, natural tiles, rocks, stones, small tree trunks, rope, clay, wire, metal, ...), will already be prepared (it will save us a lot of time), and some of it will have to be obtained by them.
To participate in this project does not require any professional title, a love for nature is enough and some skill in arts and crafts.
Since this is a preview project, it will be held one day only. If the project is successful, it will continue to run for at least two days.
Participation is free of charge.

Some examples of landscape art:
Ustvarjalno umetniški bienale - LAND ART


2. USTVARJALNO UMETNIŠKI BIENALE – LAND ART
                                
ORGANIZATOR: Kulturno društvo Ambrus, Ambrus 56, 1303 Zagradec, Slovenija
KRAJ IZVEDBE: Domačija Baša, Kal 16, 1303 Zagradec, Slovenija
KDAJ: 8. junij 2019, delavnica bo potekala od 10. do 20. ure. Prihod do 9. ure.
PRIJAVE na: marjeta.basa@gmail.com do 6. junija 2019
Udeležba je brezplačna. Sodeluje lahko največ 20 ljudi (10 parov), zato ne odlašajte s prijavo.
Možnost prenočišča za udeležence iz drugih držav ali zelo oddaljenih krajev.

Za večino pripomočkov in orodja bo poskrbel organizator, če pa se vam doma valjajo materiali, ki bi jih želeli uporabiti pri svojih stvaritvah, jih prinesite s sabo. Ker živimo v sožitju z naravo, naj bodo materiali naravnega izvora. Ostalo bomo nabrali na samem prizorišču. Lahko prinesite tudi svoje orodje, če ga imate, da boste lažje uresničili svojo idejo.
Po končanem delu bomo pospravili orodje in zaključili dan ob prijetnem druženju.

Nekaj slik območja prizorišča:


LAND ART ali ZEMELJSKA UMETNOST  je izraz za delo z zemljo, je ustvarjanje z naravi neškodljivimi materiali v naravi. Gre za umetnost, kjer je umetniško delo neločljivo povezano s krajino. Prav tako je to oblika umetnosti, ki se ustvari v naravi z uporabo naravnih materialov, kot so zemlja, kamen (prodniki, skale, kamni), organski mediji (hlodi, veje, listje) in vsi ostali materiali, ki ne škodujejo naravi. Ker takšne stvaritve zaradi vremenskih vplivov niso obstojne, umetniki svoja dela dokumentirajo v obliki projektov s pomočjo fotografije in videa.
Krajinsko umetnost se bomo tokrat zopet šli v naravi – na domačiji Baša, ki jo bomo zapolnili, dopolnili ali preoblikovali z izbranimi naravnimi materiali: kamni, lesom, vodo, travo, listi, skratka vsem, kar je moč najti v naravi.
Po končanem umetniškem ustvarjanju, bodo umetnine v naravi tudi ostale in krasile Ambruško forma vivo. A večina ne za zmeraj, narava s svojimi pojavi vpliva na umetniško stvaritev, jo spreminja, preoblikuje ali tudi izbriše …

Za udeležence land-arta bo to edinstveno doživetje. Ustvarjali bodo v neokrnjeni naravi, na domačiji Baša, Kal 16, 1303 Zagradec, z materiali, ki bodo na voljo na domačiji Baša, jih ponuja narava in materiali, ki niso škodljivi za naravo. Ustvarjali bodo objekte, inštalacije, lahko tudi skulpture. S tem bodo ustvarjalno posegali v naravo, brez da bi ji ob tem škodovali.  Nasprotno, spodbujali bodo zavest o skrbi za okolje, družbeni odgovornosti in trajnostni naravnanosti.

Začetniki LAND-ART-a v Sloveniji:
Marko Pogačnik v Šempasu v 7o. letih in skupina OHO, http://www.pojmovnik.si/koncept/landart/,
nekateri projekti/skulpture Forma viva v Kostanjevici iz hrastovega lesa,

Pravila LandArta: Ekipe bo sestavljal par (2 človeka), ki bodo pred pričetkom dela izžrebale oštevilčena delovna mesta.  Ekipo bodo lahko sestavili udeleženci sami, v nasprotnem primeru jo določila organizator. Večina  naravnega materiala (veje, leseni nažagani trakovi, lubje, naravni strešniki, skale, kamni, manjša debla, vrvi, žaklovina, glina, žica, kovina, …),bo že pripravljenega (s tem pridobimo na času), nekaj si ga bodo poiskali sami.
Za sodelovanje na tem projektu ni potreben noben strokovni naziv, dovolj je ljubezen do narave, umetnosti, veselje do druženja in nekaj ročnih spretnosti.

Sodelovanje je za udeležence brezplačno.
Možna je organizacija prenočišča.
Nekaj primerov že ustvarjene krajinske umetnosti na domačiji Baša:

sobota, 16. junij 2018

Trajna kiparska razstava "ŽIVLJENJE PO ŽIVLJENJU"


MARJETA BAŠA

ŽIVLJENJE PO ŽIVLJENJU, trajna kiparska razstava
LIFE AFTER LIFE, sculpture exhibition_________________________________________________________________________________

Odprtje razstave 24. junij 2018, ob 19. uri
Opening of the exhibition on June 24, 2018, at 19:00

Ambruški park kulture, Ambrus, 1303 Zagradec
Park of Culture Ambrus, 1303 Zagradec, Slovenia

Življenje po življenju

Je trajna razstava na prostem oblikovalke in kiparke Marjete Baša. Sporočilo razstave je ponovna uporaba zavrženih materialov in predmetov iz lesa, kamna, železa ter keramike. Naravni materiali v kreacijah naravno propadajo in ustvarjajo občutek minljivosti, na katero večkrat pozabimo. Materiali in predmeti, ki so že bili uporabljeni, so na novo umeščeni v prostor, naravo, med ljudi, dano jim je novo življenje.

__________________________________________


Life after life
It is a permanent exhibition of outdoor designers and sculpturs Marjeta Baša. The message of the exhibition is the re-use of discarded materials and objects from wood, stone, iron and ceramics. Natural materials in creations naturally degrade and create a sense of impermanence, which we often forget about. The materials and objects that were already used are newly placed in space, nature, among people, giving them a new life.

torek, 03. oktober 2017

Razpis za otroški EX-tempore keramike AmbrusKulturno društvo Ambrus
Likovna  sekcija
Ambrus 56,
1303 ZagradecDatum: 01.10.2017

Razpis

7. OTROŠKEGA EX-TEMPORA KERAMIKE AMBRUS 2017,
z naslovom
»MOZAIK SMO VSI MI«

KDAJ:                       sobota, 21. oktober in nedelja, 22. oktober 2017
od 9. do 13. ure

KJE:                          Kulturni dom Ambrus

ŠTEVILO UDELEŽENCEV:        ni omejeno. Na projektu lahko sodelujejo otroci od 5. do 18. leta starosti. Če bo prijavljenih več otrok, bomo zagotovili dodatne mentorje.

OBRAZLOŽITEV TEME:  Izdelovali bomo glinene plošče z odtisi rok, ki jih bomo kasneje umestili v prostor v središču Ambrusa.


PRIJAVNINA:          Prispevek na posameznika za udeležbo na EX-temporu keramike  je 10,00 EUR.
Plačilo je možno:
-       na račun društva: KD Ambrus, Ambrus 56, 1303 Zagradec, T.R. 02041-0013578059 NLB Ivančna Gorica, , sklic: EX-tempore 2017 ali
-       ob samem prihodu na EX-tempore.

LIKOVNI  MATERIAL IN IZVEDBA:       Glinene svaljke bomo s pomočjo različnih pripomočkov (kalupov) sestavljali v celoto. Za lepilo bomo uporabili glineno kašico.
ZAGOTOVITEV POGOJEV ZA DELO: organizator EX-tempora zagotovi malico, potreben material in vse delovne pripomočke, mentorje,  pripravo in izvedbo umestitve v prostor (kar je všteto v prijavnino). Udeleženci poskrbijo za primerno obleko in prevoz.

STROKOVNO VODSTVO: Marjeta Baša – samostojna kulturna delavka

PRIJAVE:                marjeta.basa@gmail.com ali na GSM: 041/938558.Kulturno društvo Ambrus
Likovna  sekcija
Ambrus 56,
1303 Zagradec
PROGRAM EX-TEMPORA:

Sobota, 21.10.2017
8.45 – 9.00                zbor udeležencev 7. Otroškega EX-tempora keramike v učilnici KD Ambrus
9.00 – 9.15                pozdrav udeležencev in mentorjev ter dogovor o poteku
EX-tempora
9.15 – 10.30              pričetek ustvarjanja z glino
10.30 – 11.00           malica
11.00 – 12.30           ustvarjanje z glino
12.30 – 13.00           pospravljanje in odhod domov

Nedelja, 22.10.2017
8.45 – 9.00                zbor udeležencev 4. Otroškega EX-tempora keramike v učilnici KD Ambrus
9.00 – 10.30              nadaljevanje ustvarjanja z glino od prejšnjega dne
10.30 – 11.00           malica
11.00 – 12.30           ustvarjanje z glino in končevanje izdelka
12.30 – 13.00           pospravljanje in odhod domov

O KRAJU IN ČASU OTVORITVE RAZSTAVE BODO VSI UDELEŽENCI
PRAVOČASNO OBVEŠČENI.


PRIJAVE:

Rok za oddajo prijav na priloženi prijavnici je četrtek, 19. oktober 2017.
Otroci, ki bodo v soboto ostali v Ambrusu, morajo to navesti na prijavnici.

Prijavnice lahko pošljete na naslov: Marjeta Baša, Kal 16, 1303 Zagradec ali po e-

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na GSM 041/938 558.


V pričakovanju vašega sodelovanja vas lepo pozdravljamo,
Maja Tratar, l.r.                                                                    Marjeta Baša,l.r.


Predsednica KD Ambrus                                                  Odgovorna za izvedbo programa
ponedeljek, 15. maj 2017

Zaključna razstava

logo ZKD IvGObcinaPromo_Page_3 rgbbarvni_sredina_Ivancna_Gorica copy.gif


Medgeneracijska Mala šola gline
z Marjeto Baša
Zaključna razstava ter prevzem likovnih del

torek, 16. 5. 2017, 18.00
prostori ZKD Občine Ivančna Gorica

Prikazan je element image004.jpg


Sodelujoči:
Jakob Lipnik,
Meta Lipnik,
Jerca Kek,
Tadej Adrinek,
Branka Klemenčič,
Matjaž Marinček


Prijazno vabljeni!

sreda, 01. februar 2017

Mala šola gline z Marjeto Baša


barvni_sredina_Ivancna_Gorica copy.gifObcinaPromo_Page_3 rgblogo ZKD IvG


Mala šola gline z Marjeto Baša
MEDGENERACIJSKA DELAVNICA
ZA OTROKE IN ODRASLE

Vabljeni, da se nam pridružite vsak torek ob 17. uri . Vsaka delavnica bo trajala 2 šolski uri v prostorih ZKD nad knjižnico v Ivančni Gorici. Naše prvo srečanje bo v torek, 10. oktobra 2017, ob 17. uri.

Kotizacija za 10 srečanj in razstavo je 70 € (ddv je vključen v ceno).
JESENSKI PLODOVI
»Jesen je letni čas, ko se gostijo gozdni prebivalci. Postrežejo si s plodovi in semeni gozdnih zelišč in dreves. Dozoreli so lešniki, orehi, pravi kostanji in po tleh, med listjem pa ležita žir in želod. Kostanj, ki se je skotalil iz porumenele in bodičaste ježice, je pobrala gozdna miš. Z ostrimi in tankimi zobmi glodači ga je zgrabila in odnesla v svoj rov. Kadar leska obilo rodi, se pošteno gostijo in redijo polhi. Zelo radi pa pobirajo tudi mastni žir. Toliko ga požro, da se jim nabere pod kožo za prst maščobe. Tudi hrčki nosijo in polnijo podzemeljske rove z žitom. Dober zbiralec bo znosil v shrambo za vrečo žitnih zrn.«
Drago Tarman, Jesen, DZS 1992

Vsi izdelki, ki jih boste izdelali na delavnicah, so vaša last.


PRIJAVNICA ZA MALO ŠOLO GLINE
IVANČNA GORICA JESENSKI SEMESTER 2017

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
LETNICA ROJSTVA:
NASLOV UDELEŽENCA:
PLAČNIK KOTIZACIJE:
NASLOV PLAČNIKA:

E-NASLOV PLAČNIKA :
KONTAKTNI TELEFON:
PODPIS: (*če je udeleženec mladoleten, je potreben podpis staršev)
Podatke bomo uporabili izključno za potrebe delavnice.
Za ves material in orodje ter peko izdelkov poskrbi organizator.
Vse potrebno za delo dobite na samih delavnicah.Udeleženci naj bodo sproščeno športno oblečeni.
Več informacij na: 041/846-674 (Simona) in 041/938-558 (Marjeta)
Prijave sprejemamo na: oi.ivancna.gorica@jskd.si do 08.10.. 2017!

Prožnost in mehkoba surove gline je odlična za oblikovanje najrazličnejših skulptur in izdelkov. Na srečanjih bomo spoznavali tehnike prostoročnega oblikovanja in ustvarjanja z glino. Nabor delavnic je prilagojen udeležencem, ki že imajo predznanje v oblikovanju z glino, kakor tudi tistim, ki se prvič srečujejo z njo. Ustvarjali bomo v različnih osnovnih tehnikah – naučili se bomo tehnike grajenja z glinenimi svaljki, oblikovanje iz kepe gline, tehniko ščipanja, oblikovanje z valjanimi ploščami ter na koncu izdelali različne plodove, ki nam jih prinaša jesen v naših krajih. Raziskovali bomo svojo ustvarjalnost, iskrili domišljijo in dodobra razmigali prstke.

Marjeta Baša je samostojna kulturna delavka in se ukvarja z oblikovanjem keramike in poučevanjem v sklopu različnih kulturnih in izobraževalnih institucij. Rada ustvarja v velikih formah, okroglih linijah in negladkih površinah. Svoje likovno izobraževanje je pričela leta 2004 na številnih tečajih in delavnicah, najprej pri mentorici Nataši Sedej, kasneje pri Boštjanu Dobovšku. Likovne teorije in prakse se je učila na tečajih in delavnicah pri Moniki Ivančič Fajfar, Tonetu Račkiju in drugih. Od leta 2006 vodi ustvarjalne delavnice z glino za otroke in odrasle. Od leta 2010 pa tudi otroški EX-tempore keramike v Ambrusu.  Zaradi dejstva, da se od umetnosti težko preživi, se redno udeležuje raznih kiparskih tečajev, rokodelskih in drugih sejmov, kiparskih kolonij, strokovnih ekskurzij, delavnic in različnih tradicionalnih prireditev po Sloveniji. Je članica Društva slovenskih lončarjev in keramikov Slovenije in Kulturnega društva Ambrus. Živi in dela na Kalu pri Ambrusu.Simona Zorko, koordinatorka
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Ivančna Gorica
T: 01 786 90 70, T: 041 846 674                                            


sreda, 21. september 2016

USTVARJALNE DELAVNICE Z GLINO ZA OTROKE IN ODRASLE

KULTURNO DRUŠTVO AMBRUS

vas obvešča,

da  v ponedeljek, 3. oktobra 2016, ob 19. uri
 začenjamo novo sezono


USTVARJALNIH  DELAVNIC Z GLINO .

Namenjene so populaciji od 14 do 100 let in ne zahtevajo predznanja. Že 11. leto bodo potekale 4-krat mesečno po 2 uri, v zgornjih prostorih Kulturnega doma v Ambrusu, od oktobra do junija. Sezono bomo zaključili s skupinsko razstavo.

Prijave so možne pri mentorici, Marjeti Baša na tel. 041/938-558 ali  e-mail: marjeta.basa@gmail.com . Na tem kontaktu,  in na spletni strani društva, dobite tudi vse ostale informacije.

Vabljeni vsi ljubitelji gline in keramike, ročnih spretnosti,  raziskovanj in prijetnih druženj, kjer se bo ustvarjalo izdelke zase, družino,  prijatelje …DOBRODOŠLI!