Translate

torek, 3. oktober 2017

Razpis za otroški EX-tempore keramike AmbrusKulturno društvo Ambrus
Likovna  sekcija
Ambrus 56,
1303 ZagradecDatum: 01.10.2017

Razpis

7. OTROŠKEGA EX-TEMPORA KERAMIKE AMBRUS 2017,
z naslovom
»MOZAIK SMO VSI MI«

KDAJ:                       sobota, 21. oktober in nedelja, 22. oktober 2017
od 9. do 13. ure

KJE:                          Kulturni dom Ambrus

ŠTEVILO UDELEŽENCEV:        ni omejeno. Na projektu lahko sodelujejo otroci od 5. do 18. leta starosti. Če bo prijavljenih več otrok, bomo zagotovili dodatne mentorje.

OBRAZLOŽITEV TEME:  Izdelovali bomo glinene plošče z odtisi rok, ki jih bomo kasneje umestili v prostor v središču Ambrusa.


PRIJAVNINA:          Prispevek na posameznika za udeležbo na EX-temporu keramike  je 10,00 EUR.
Plačilo je možno:
-       na račun društva: KD Ambrus, Ambrus 56, 1303 Zagradec, T.R. 02041-0013578059 NLB Ivančna Gorica, , sklic: EX-tempore 2017 ali
-       ob samem prihodu na EX-tempore.

LIKOVNI  MATERIAL IN IZVEDBA:       Glinene svaljke bomo s pomočjo različnih pripomočkov (kalupov) sestavljali v celoto. Za lepilo bomo uporabili glineno kašico.
ZAGOTOVITEV POGOJEV ZA DELO: organizator EX-tempora zagotovi malico, potreben material in vse delovne pripomočke, mentorje,  pripravo in izvedbo umestitve v prostor (kar je všteto v prijavnino). Udeleženci poskrbijo za primerno obleko in prevoz.

STROKOVNO VODSTVO: Marjeta Baša – samostojna kulturna delavka

PRIJAVE:                marjeta.basa@gmail.com ali na GSM: 041/938558.Kulturno društvo Ambrus
Likovna  sekcija
Ambrus 56,
1303 Zagradec
PROGRAM EX-TEMPORA:

Sobota, 21.10.2017
8.45 – 9.00                zbor udeležencev 7. Otroškega EX-tempora keramike v učilnici KD Ambrus
9.00 – 9.15                pozdrav udeležencev in mentorjev ter dogovor o poteku
EX-tempora
9.15 – 10.30              pričetek ustvarjanja z glino
10.30 – 11.00           malica
11.00 – 12.30           ustvarjanje z glino
12.30 – 13.00           pospravljanje in odhod domov

Nedelja, 22.10.2017
8.45 – 9.00                zbor udeležencev 4. Otroškega EX-tempora keramike v učilnici KD Ambrus
9.00 – 10.30              nadaljevanje ustvarjanja z glino od prejšnjega dne
10.30 – 11.00           malica
11.00 – 12.30           ustvarjanje z glino in končevanje izdelka
12.30 – 13.00           pospravljanje in odhod domov

O KRAJU IN ČASU OTVORITVE RAZSTAVE BODO VSI UDELEŽENCI
PRAVOČASNO OBVEŠČENI.


PRIJAVE:

Rok za oddajo prijav na priloženi prijavnici je četrtek, 19. oktober 2017.
Otroci, ki bodo v soboto ostali v Ambrusu, morajo to navesti na prijavnici.

Prijavnice lahko pošljete na naslov: Marjeta Baša, Kal 16, 1303 Zagradec ali po e-

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na GSM 041/938 558.


V pričakovanju vašega sodelovanja vas lepo pozdravljamo,
Maja Tratar, l.r.                                                                    Marjeta Baša,l.r.


Predsednica KD Ambrus                                                  Odgovorna za izvedbo programaP R I J A V N I C A
Za 7. otroški EX-tempore keramike Ambrus 2017
z naslovom »MOZAIK SMO VSI MI«
v Ambrusu, 21. in 22. oktobra 2017

Osnovna/srednja šola, vrtec    

Točen naslov
Kontaktna oseba oz. mentor

E-mail osnovne/srednje šole, vrtca


Ime in priimek udeleženca/-ke

Starost in razred

Točen naslov

Telefon oz. GSM

E-mail


PRENOČIL(a) BOM V AMBRUSU                        DA                                          NE
(za sobotne popoldanske aktivnosti, hrano in nočitev je prispevek 15,00 EUR/osebo)
PLAČNIK PRIJAVNINE (obkroži):                        SAM                                       ŠOLA/vrtec


Datum, ……………………….                                              Podpis odgovorne osebe:
                                                                                  ………………………………………………

OPOMBA:  Na  EX-tempore se lahko prijavijo otroci neposredno ali jih prijavijo šole/vrtci
                   oz. mentorji . Dodatne informacije so vam na voljo na GSM 041 938 558.