Translate

sobota, 16. junij 2018

Trajna kiparska razstava "ŽIVLJENJE PO ŽIVLJENJU"


MARJETA BAŠA

ŽIVLJENJE PO ŽIVLJENJU, trajna kiparska razstava
LIFE AFTER LIFE, sculpture exhibition_________________________________________________________________________________

Odprtje razstave 24. junij 2018, ob 19. uri
Opening of the exhibition on June 24, 2018, at 19:00

Ambruški park kulture, Ambrus, 1303 Zagradec
Park of Culture Ambrus, 1303 Zagradec, Slovenia

Življenje po življenju

Je trajna razstava na prostem oblikovalke in kiparke Marjete Baša. Sporočilo razstave je ponovna uporaba zavrženih materialov in predmetov iz lesa, kamna, železa ter keramike. Naravni materiali v kreacijah naravno propadajo in ustvarjajo občutek minljivosti, na katero večkrat pozabimo. Materiali in predmeti, ki so že bili uporabljeni, so na novo umeščeni v prostor, naravo, med ljudi, dano jim je novo življenje.

__________________________________________


Life after life
It is a permanent exhibition of outdoor designers and sculpturs Marjeta Baša. The message of the exhibition is the re-use of discarded materials and objects from wood, stone, iron and ceramics. Natural materials in creations naturally degrade and create a sense of impermanence, which we often forget about. The materials and objects that were already used are newly placed in space, nature, among people, giving them a new life.